Autor

Alberto Basciani

Alberto BASCIANI este conferențiar universitar de istorie a Europei Orientale în cadrul Departamentului de Științe Politice al Universității Roma Trei, unde predă istoria Balcanilor în perioada contemporană, istoria Uniunii Sovietice și a Rusiei postsovietice. A publicat numeroase studii atât în Italia, cât și în străinătate despre istoria politică a Europei de Sud-Est, în special despre perioada interbelică și comunismul românesc. Este autorul volumelor Un conflitto balcanico. La contesa fra Bulgaria e Romania in Dobrugia del Sud 1919-1940, Cosenza, Periferia, 2001, și L’Illusione della modernità. Il Sud-est dell’Europa tra le due guerre mondiali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.

Cărțile autorului

Search
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt