Autor

Bogdan Crețu

Bogdan Creţu, născut la 21 ianuarie 1978, prof. univ. dr. la Catedra de literatură română din cadrul Facultăţii de Litere, universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Din 2013, director al Institutului de Filologie română „A. Philippide”, Academia română, Filiala Iaşi. Critic şi istoric literar. A publicat următoarele volume: Arpegii critice. Explorări în critica şi eseistica actuale, editura Timpul, Iaşi, 2005; Matei Vişniec – un optzecist atipic, editura universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005; Lecturi actuale. Pagini despre literatura română contemporană, Editura Timpul, Iaşi, 2006; Utopia negativă în literatura română, editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008; Inorogul la
porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Vol. I. Premise. Bestiae Domini, vol. II. Bestiae Diaboli, editura Institutul european, Iaşi, 2013; Iluziile literaturii şi deziluziile criticii. Noi coduri de lectură, între estetic şi ideologic, editura Contemporanul, Bucureşti, 2015; Viață şi text. Biobibliografie Marin Mincu (în colaborare cu George Popescu), Editura Paralela 45, Piteşti, 2017.
Coautor la Dicţionarul general al literaturii române, coordonator
general: Eugen Simion, ediţia a II-a revizuită, adăugită şi adusă la zi, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii române, 2016-2020, şi la Enciclopedia literaturii române vechi, Editura Muzeul Literaturii române, 2018. De asemenea, coautor al lucrărilor La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de Sylvie Parizet, Éditions du Cerf, Paris, 2016, şi Romanian Literature as World Literature, coord. Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury Academic, 2018.

Cărțile autorului

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt